Rób zakupy z nami:Shop with us

Komunikacja z akcjonariuszami

Smyk Holding S.A. Statut

DO AKCJONARIUSZY SMYK HOLDING S.A.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 września 2019 numer 1798 z późniejszymi zmianami) Smyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Spółką”) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki.

© 2016 SMYK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone

Nasze sklepy dostępne sa w 3 krajach
Wybierz swój region:

Our shops are available in 3 countries
Select your region

  • PL
  • UA
  • RO