Cumpărați cu noi

POLITICA DE RETUR


REGULAMENT PRIVIND SCHIMBUL ȘI RETURNAREA PRODUSELOR CUMPĂRATE ÎN MAGAZINELE SMYK All For Kids
(denumit in continuare „Regulamentul”)

Regulamentul stabilește regulile de efectuare a schimbului și returnării produselor cumpărate în lanțul de magazine SMYK All for Kids, administrate pe teritoriul României de SMYK All for Kids S.R.L. cu sediul București, Bd. Primăverii nr. 19-21, scara A, etaj 2, ap. 22, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/11139/2009, având cod unic de înregistrare (C.U.I.) 26234773 („Vânzător”) și va fi afișat în fiecare magazin SMYK All for Kids pentru a fi accesibil tuturor clienților astfel încât aceștia să aibă prefigurarea tuturor drepturilor lor ce decurg din prezentul.

 

1. SCHIMBUL ȘI RETURNAREA

I. INFORMAȚII GENERALE

 1. Schimbul și returnarea produselor fără defecte și care respectă prevederile prezentului Regulament sunt un drept suplimentar acordat clienților magazinelor SMYK All for Kids, de către Vânzător.
 2. În momentul în care clientul decide să achiziționeze unul sau mai multe produse din magazinele SMYK All for Kids, acesta, implicit, își exprimă acordul cu privire la dispozițiile Regulamentului, indiferent dacă va exercita sau nu drepturile prevăzute de acesta si nu va putea invoca inaplicabilitatea acestora pe considerentul că aceste dispoziții nu i-au fost comunicate în mod expres.
 3. Vânzătorul are dreptul de a refuza schimbul sau returnarea produselor achiziționate din cadrul magazinelor SMYK All for Kids, în cazul în care cumpărătorul nu a respectat condițiile de schimb sau returnare stabilite de Vânzător prin prezentul Regulament.
 4. Prevederile prezentului Regulament nu limitează în niciun fel drepturile care revin consumatorilor în baza prevederilor legale în vigoare, inclusiv dreptul de depune reclamații privind conformitatea produselor.
 5. Regulile generale de schimb și returnare se aplică produselor achiziționate la preț întreg și produselor incluse în soldările de sezon. În cazul produselor cumpărate la promoție se aplică reguli speciale.
 6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a revizui, modifica, amenda și/sau completa prezentul Regulament, noua versiune urmând a fi aplicabilă clienților de la data afișării acesteia în magazinele SMYK All for Kids, sau de la orice altă dată stabilită unilateral de către Vânzator.

II. DEFINIȚII

 1. Prin „schimbul produsului” se înțelege: schimbarea de către client a produsului achiziționat anterior, care respectă prevederile prezentului Regulament, cu oricare alt produs disponibil în ofertă, la același preț sau la un preț mai mare, cu condiția achitării de către client a diferenței de preț.
 2. Prin „returnarea produsului” se înțelege predarea de către client la casa magazinului SMYK All for Kids, a produsului cumpărat anterior, care respectă prevederile prezentului Regulament. Returnarea poate fi realizată în magazinele SMYK All for Kids.
 3. Modalitatea de restituire a contravalorii produsului returnat depinde de termenul în care clientul returnează produsul în magazinul SMYK All for kids.

III. TERMENUL DE SCHIMB SAU RETURNARE ȘI MODALITATEA DE RESTITUIRE A CONTRAVALORII PRODUSULUI

 1. Produsele cumpărate în orice magazin SMYK All for Kids, pot fi returnate în termen de 30 de zile începând cu data următoare celei în care au fost cumpărate, indiferent de ziua în care termenul menţionat se împlinește, cu următoarele mențiuni:
  – În cazul returnării în termen de 14 zile începând cu data următoare celei în care produsul a fost cumpărat, indiferent de ziua în care termenul menționat se împlinește, clientului i se va restitui contravaloarea produsului sub formă de numerar pentru produsul returnat, într-o sumă egală cu prețul achitat de client pentru produsul respectiv.
 2. Produsele cumpărate în orice magazin SMYK All for Kids, pot fi înlocuite în termen de 30 de zile începând cu data următoare celei în care au fost cumpărate, indiferent de ziua în care termenul menționat se împlinește.

IV. PROCEDURA DE SCHIMB ȘI RETURNARE

 1. Schimbul sau returnarea se va efectua cu condiția prezentării bonului fiscal, nedeteriorat și lizibil sau a facturii TVA care atestă achiziționarea produsului din unul din magazinele SMYK All for kids.
 2. Produsul înlocuit sau returnat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) valoarea produsului să nu fie diminuată
  b) produsul să nu prezinte urme de utilizare
  c) produsul să se afle în ambalajul intact
  d) produsul să aibă setul de etichete, care nu trebuie să fie rupte.
 3. În cazul în care un client intenționează să schimbe sau să returneze un produs care, în momentul cumpărării, avea etichetele rupte, produsul poate fi schimbat sau returnat cu condiția ca acest fapt să fie menționat pe bonul fiscal, de către Vânzător, în momentul achiziționării produsului.
 4. În cazul în care un client intenţionează să schimbe sau să returneze un produs care, în momentul cumpărării, prezenta deteriorări sau defecte, pentru care preţul acestuia a fost redus, produsul poate fi schimbat sau returnat cu condiţia ca acest fapt să fie menţionat pe bonul fiscal, de către Vânzător, în momentul achiziționării produsului.
 5. Pentru efectuarea la casă a operaţiunilor de schimb sau returnare a produselor este autorizat exclusiv personalul de conducere al magazinului.
 6. În cazul înlocuirii produsului, clientul primește un nou bon fiscal (dacă produsul înlocuit a fost achiziționat singur pe respectivul bon) sau un nou bon alături de cel vechi (dacă este înlocuit unul sau mai multe din mai multe produse cumpărate într-o singură tranzacție).
 7. Returnarea produsului va fi menționată pe bonul fiscal.

V. EXCLUDERI DE LA SCHIMB ȘI RETURNARE

 1. Nu pot fi schimbate sau returnate scaunele auto pentru copii, nici monitoarele de respirație, din considerente care țin de siguranța utilizării acestor tipuri de produse.
 2. Nu pot fi schimbate sau returnate produsele cosmetice, scutecele sau lenjeria, din considerente de igienă.
 3. Vânzătorul poate introduce excluderi suplimentare de la schimb și returnare în cazul vânzării de produse la promoție sau în cazul vânzării de soldare. Aceste informații se vor regăsi de fiecare dată în mesajele privind promoția și în regulamentul promoției.

VI. PROMOȚIILE

 1. Produsele cumpărate la promoție pot fi schimbate sau returnate, în măsura în care Vânzătorul nu stabilește altfel în regulamentul promoției respective.
 2. Schimbul și returnarea produselor cumpărate la promoție, efectuate pe durata promoției respective, se vor realiza pe baza regulilor generale.
 3. Returnarea produselor cumpărate la promoție, efectuată după încheierea promoției respective, echivalează cu renunțarea de către client la promoție.
 4. Returnarea produselor cumpărate pe baza unui cupon de unică folosință sau a unui cod de discount echivalează cu renunțarea de către client la promoție.
 5. Schimbul produselor cumpărate la promoție, efectuat după încheierea promoției respective sau al produselor cumpărate pe baza unui cupon de unică folosință ori cod de discount este posibil doar prin înlocuirea cu un produs de același tip, cu același preț, care poate diferi doar prin dimensiune, culoare sau model.
 6. În cazul returnării unor produse cumpărate la promoție, efectuată după încheierea promoției respective sau după utilizarea unui cupon de unică folosință sau a unui cod de discount, clientului îi va fi restituită suma pe care a plătit-o efectiv pentru produsul returnat, în conformitate cu Punctul III din Regulament.
 7. În cazul promoțiilor în care reducerea este obținută cu condiția achiziționării mai multor produse, returnarea echivalează cu renunțarea de către client la promoție, indiferent de termenul de returnare. În această situație, returnarea este posibilă doar cu condiția returnării de către client a tuturor produselor a căror cumpărare i-a dat dreptul de participare la promoție.
 8. În cazul oricăror promoții, reduceri, solduri, cupoane, carduri sau coduri de discount, Vânzătorul poate introduce excluderi suplimentare de la schimb și returnare. Aceste informații se vor regăsi de fiecare dată în mesajele privind promoția și în regulamentul promoției.

ADMINISTRATOR
SMYK ALL FOR KIDS

© 2021 SMYK S.A. Toate drepturile rezervate

Nasze sklepy dostępne sa w 3 krajach
Wybierz swój region:

Our shops are available in 3 countries
Select your region

 • PL
 • UA
 • RO